ขั้นตอนการใช้สนามบิน

ขั้นตอนการใช้สนามบิน

1. ขั้นตอนเมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

เช็ครายละเอียด Flight Details จากจอของสนามบินว่าต้องเช็คอินที่เคาเตอร์ไหน

จากนั้นนำกระเป๋าเดินทางของท่าน พร้อมหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน ไปที่เคาเตอร์ของสายการบิน (โดยสารการบินกำหนดให้เจ้าของกระเป๋ายื่น และแสดงความเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเท่านั้น) เพื่อทำการ เช็คอิน และโหลดกระเป๋า โดยต้องรอรับตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินคืน

หมายเหตุ: ายการบิน EVA AIR ได้กำหนดน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ไม่เกิน 30 กิโลกรัม และใบเล็กที่หิ้วขึ้นเครื่อง ห้ามหนักเกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินจะต้องชำระเงินส่วนต่างตามอัตราของสายการบินนั้นๆ

จากนั้นรับตั๋วที่นั่งบนเครื่องบิน (Boarding Pass) ซึ่งในนั้นจะระบุรายละเอียดของตั๋วเครื่องบิน, ชื่อ, นามสกุล, Flight Details, ประตูขึ้นเครื่อง, เวลาที่ท่านจะต้อง มาที่ประตูขึ้นเครื่อง และเจ้าหน้าที่จะให้ Thai Immigration Bureau เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก มาด้วย ให้กรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมเซ็นชื่อ (ลายเซ็นจะต้องเหมือนกับหนังสือเดินทาง)

2. ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยังต่างประเทศ

  • เข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย
  • แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
  • ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์

หมายเหตุ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บังคับใช้มาตรการจำกัดการนำของเหลว เจล สเปรย์ ได้แก่ น้ำ เครื่องดื่ม โลชั่น ออยส์ ยาสีฟัน บรรจุในภาชนะซึ่งมีปริมาณบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ขึ้นเครื่องบินทุกเส้นทาง ของเหลวซึ่งได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็ก ยาในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งได้ให้พนักงานที่จุดตรวจค้น เพื่อการรักษาความปลอดภัย ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้โดยสารที่ต้องการซื้อสินค้าที่เป็นของเหลว จากร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน คิงเพาเวอร์ คิวตี้ฟรี ได้จัดเตรียมถุงพลาสติกใส เพื่อบรรจุสินค้าที่ผู้โดยสารซื้อ พร้อมมีใบแสดงรายการสินค้าที่ซื้อ ซึ่งจะระบุซื้อผู้โดยสาร วัน เวลา จุดหมายปลายทาง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ลงในถุงแล้วปิดผนึกจนสนิท

  • เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง
  • ขั้นตอนสุดท้าย ไปรอขึ้นเครื่องที่หมายเลขประตู (Gate) ตามเวลาที่ระบุไว้ในบัตรที่นั่ง เพื่อรอเรียกขึ้นเครื่อง

2.1. กรณีแวะเปลี่ยนเครื่อง

เมื่อเดินทางถึงประเทศที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง ให้ไปตามทางป้ายที่เขียนว่า Transit ได้เลย โดยไม่ต้องไปรับกระเป๋า และไม่ต้องเช็คอินใหม่ เนื่องจากตอนเช็คอินที่กรุงเทพจะได้ตั๋วที่นั่ง (boarding pass) 2 ใบ คือ bkk (กรุงเทพ)-เมืองที่แวะเปลี่ยนเครื่อง และจากเมืองที่แวะเปลี่ยนเครื่อง-vie (เวียนนา) ดังนั้นเมื่อผ่านช่อง transit แล้วให้ไปรอขึ้นเครื่องตามเวลาและ gate ที่กำหนดไว้ในตั๋วที่นั่งได้เลย แต่ถ้าหากไม่มีเวลาและหมายเลขประตูขึ้นเครื่อง (gate) ระบุไว้ในตั๋วที่นั่ง (boarding pass) ก็สามารถเช็ครายละเอียดได้ที่ Flight Details จากจอของสนามบินว่าต้องเช็คอินที่เคาเตอร์ไหน (กระเป๋าเดินทางจะส่งจากกรุงเทพไปถึงเวียนนา ดังนั้นไปรับกระเป๋าเดินทางที่เวียนนาเลย)

3. ขั้นตอนการเข้าประเทศออสเตรีย

เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเวียนนา เตรียมหนังสือเดินทางและตั๋วของเที่ยวบินที่เราบินมา โดยผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าแถวช่อง Non EU citizen (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป) พร้อมยื่น Passport และตั๋วที่นั่ง จากนั้นรับเล่ม Passport กลับมา สนามบินเวียนนาไม่ต้องใช้บัตรขาเข้า/ขาออก)

หมายเหตุ:

  • ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจมีการสุ่มตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ หรือข้อซักถาม ดังนั้นก่อนการเดินทาง ควรจัดเตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อม เช่น หนังสือแสดงหลักฐาน การทำงาน, บัตรพนักงาน, บัตรเครดิต เป็นต้น
  • ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว ควรต่อแถวเดียวกัน และไม่ให้บุคคลอื่นมาคั่นกลาง
  • หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเช็คจากจอของสนามบินว่าเที่ยวบินที่เดินทางมานั้น สามารถรับกระเป๋าเดินทางได้ที่สายพานช่องใด จากนั้นไปยังสายพานนั้นเพื่อรอรับกระเป๋าเดินทางของท่าน

4. วันเดินทางกลับ

เมื่อเดินทางถึงสนามบิน ควรนำสินค้าประเภทของเหลวที่ไม่จำเป็นต้องติดตัว เช่น เจล สเปย์ โลชั่น น้ำหอม โฟมชนิดต่างๆ ใส่ลงในกระเป๋าสัมภาระที่จะโหลดเข้าสู่ใต้ท้องเครื่องบิน ดำเนินการเช็คอินที่เคาเตอร์สายการบิน โหลดกระเป๋าและรับ boarding pass จากนั้นตรวจสอบ Flight Details, ประตูขึ้นเครื่อง และเวลาที่ท่านจะต้องมาที่ประตูขึ้นเครื่อง

costumer

สนุกและประทับใจมากในการมาเที่ยวกับอ้อมครั้งนี้ เป็นกลุ่มประเทศที่ป้าอยากมาเที่ยวมากที่สุดเลย เพื่อนร่วมเดินทางทุกคนน่ารัก สนุกสนาน กินอิ่ม นอนหลับ สบายมากๆๆ อ้อมจัดทัวร์เก่งมาก น่ารัก เป็นกันเองมากค่ะ

-ป้านิด ป้าหน่อย

costumer

Danke! Khun Aom Filip and Ivo for a safe wonderful trip in Europe. We enjoyed your hospitality and details of the trip that you dedicated services for our pleasure. Hope to have a chance to travel with you again.

-Nok & Kui

costumer

ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย เราสองคนต้องขอขอบคุณพี่อ้อมและวอยต้ามากนะคะ ที่ดูแลและต้อนรับพวกเราอย่างดีมากๆ ที่พักก็ดีกว่าที่เราสองคนคิดไว้แต่แรกมากค่ะ ร้านอาหารก็น่ารักแล้วก็ Local สุดๆ ในบางที่ทำให้เราสองคนได้ความทรงจำดีๆ กลับไปมากมาย และไม่ผิดหวังที่เลือกมา Honeymoon ที่นี่กับ Europe for Thai ค่ะ

-คุณเน้า & น้องน้ำ